Program våren 2023

Här kommer Epilepsiföreningens program för våren 2023.

Epilepsiföreningen samarbetar med några andra föreningar inom neuroområdet vilket gör att det ibland är till någon annan än till Epilepsiföreningen du ska lämna din anmälan. Ibland står att man ska uppge vilken av föreningarna man är medlem i. Detta kan vara för att enskilda föreningar ibland subventionera kostnaden för de egna medlemmarna. OBS! till vissa aktiviteter finns en sista anmälningsdag. 

På grund av att osäkerheten kring smittspridning av corona-pandemin kvarstår, fortsätter vi att  kräva föranmälan till samtliga aktiviteter. Vi är också tacksamma om ni anmäler om ni får förhinder. Anmälan är viktig också om vi av någon anledning måste ställa in någon aktivitet eller behöver kunna nå er för information av något slag. Rådet att inte komma om man är det minsta förkyld kvarstår.

Eventuella ändringar och information kommer vi att lägga ut på Föreningens Facebooks sida, Epilepsiföreningen i Göteborg. Hör gärna av dig med frågor till någon i Epilepsiföreningens styrelse eller vänd dig till någon av dem som finns angivna i samband med anmälan till aktiviteten.