Bli medlem!

Ett års medlemskap i Epilepsiföreningen i Göteborg (och samtidigt även i den rikstäckande organisationen Epilepsiförbundet) kostar 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj; 1-2 vuxna och hemmaboende barn under 20 år. Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 28 februari.
Mejla namn och födelseår på samtliga som önskar bli medlemmar, hemadress, mejladress och gärna telefonnummer till epilepsigbg@gmail.com.

Som medlem får du vårt medlemsblad EP-Bladet en gång per termin och Epilepsiförbundets tidskrift Epilepsia fyra gånger per år. Du har också tillgång till alla våra aktiviteter.

Avgiften betalas in på Bankgiro . Märk betalningen med namn så vi vet vem som betalar.