Kontakt

Föreningens mejladress: epilepsigbg@gmail.com

Föreningslokal: Slottsskogsgatan 6, Göteborg (närmaste hållplats är Jaegerdorffsplatsen)

 

Styrelse

Mariella Olsson, ordförande: mariella.e.olsson@gmail.com

Lennart Persson, kassör och vice ordförande: lennartpersson@msn.com

Margareta Svensson, sekreterare: margareta.b.svensson@gmail.com

Eva Andersson: evau.andersson@telia.com

Fuad Solakovic: fuad.solakovic@hotmail.com

Arne Ojde: arneojde9@gmail.com

Wivianne Albinsson: 030355206@telia.com

Anders Andersson: anders.k.andersson@gmail.com

Valberedning

Isabell Wright: isabelhugh42@hotmail.com

 

Styrelsens ledamöter och ersättare är indelade i specifika ansvarsområden

Lennart Persson har förutom det övergripande ekonomiska ansvaret för föreningen och föreningens olika stiftelser, också utifrån sin kompetens som läkare, det medicinska ansvar i de frågor styrelsen hanterar. Är därtill tillsammans med Mariella Olsson kontaktperson mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Epilepsiföreningen.

Margareta Svensson är styrelsens kontaktperson med Afasi- och Strokeföreningarna och ansvarar för samarbetet med de studieförbund som föreningen använder som kursanordnare.

Wivianne Albinsson och Isabell Wright ansvarar för Öppet-Hus verksamheten och Stickcafé.

Lennart Persson, Arne Ojde och Fuad Solakovic ansvarar för föreningens mansgrupp.

Eva Andersson, Karin Rådberg och Mariella Olsson ansvarar för genomförandet av föreningens samtalskvällar: Att leva med epilepsi.

Anders Andersson ansvarar för föreningens mattcurling.