Kontakt

Föreningens mejladress: epilepsigbg@gmail.com

Föreningslokal: Slottsskogsgatan 6, Göteborg (närmaste hållplats är Jaegerdorffsplatsen)

Styrelsen för Epilepsiföreningen i Göteborg 2019

Ordförande, Mariella Olsson, mariella.e.olsson@gmail.com

Vice ordförande och kassör, Lennart Persson, lennartpersson@msn.com

Sekreterare, Margareta Svensson, margareta.b.svensson@gmail.com

Övriga ledamöter och ersättare:
Eva Andersson, evau.andersson@telia.com
Fuad Solakovic, fuad.solakovic@hotmail.com
Arne Ojde, agojde@gmail.com
Anders Andersson, anders.k.andersson@gmail.com
Wivianne Albinsson, 030355206@telia.com
Harri Klamas, harri.klamas@stena.com

Valberedning: Isabell Wright, isabelhugh42@hotmail.com

Styrelsens ledamöter och ersättare är indelade i specifika ansvarsområden

Lennart Persson har förutom det övergripande ekonomiska ansvaret för föreningen och föreningens olika stiftelser, också utifrån sin kompetens som läkare, det medicinska ansvar i de frågor styrelsen hanterar. Är därtill tillsammans med Mariella Olsson kontaktperson mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Epilepsiföreningen.

Mariella Olsson är kontaktperson för samarbetet med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.

Margareta Svensson är tillsammans med Anders Andersson styrelsens kontaktperson med Afasi- och Strokeföreningarna och ansvariga för samarbetet med de studieförbund som föreningen använder som kursanordnare.

Wivianne Albinsson, Isabell Wright och Birgitta Persson ansvarar för Öppet-Hus verksamheten och Stickcafé.

Lennart Persson, Arne Ojde och Fuad Solakovic ansvarar för föreningens mansgrupp.

Mariella Olsson, Eva Andersson och Karin Rådberg ansvarar för genomförandet av föreningens samtalskvällar:” Att leva med epilepsi”, tillsammans med epilepsisjuksköterskor från Sahlgrenska.

Anders Andersson ansvarar för föreningens mattcurling och tillsammans med Fuad Solakovic och Arne Ojde representerar föreningen i samarbetet med Göteborgs Handikappförbund.