Styrelsemöte 4 april

Välkomna till Styrelsemöte med Epilepsiföreningen i Göteborg

DATUM:            Tisdag 4 april 2017    

TID:                     18.00 – 20.00

PLATS:               Föreningslokalen Slottsskogsgatan 63

 

ÄRENDEN:     1.                   Mötets öppnande.

 1. Val av justerare.
 2. Justering och genomgång av beslut i föregående mötesprotokoll.
 3. Budgetfrågor.
 4. Inför årsmötet 26 april: fastställa förslag till Verksamhetsberättelse,         Verksamhetsplan och förslag till medlemsavgift 2018
 5. Praktiska frågor kring årsmötet 26 april – vem gör vad?
 6. Epilepsiföreningens medverkan vid Vårruset 8 maj 2017.
 7. Epilepsiföreningens medverkan vid Pliktadagen 14 maj 2017.
 8. Rapport från seminariet 28 mars 2017
 9. Rapport från årsmötet vid Parasports årsmöte 28 mars 2017.
 10. Rapport från föräldrar/anhörige-gruppens träff 2 april 2017
 11. Rapport från styrelsemedlemmarna
 12. Övriga frågor.
 13. Nästa styrelsemöte: måndag 18 april 2017.
 14. Avslutning.

Välkomna!