Styrelsemöte, 21 februari 2017

Välkomna till Styrelsemöte med Epilepsiföreningen i Göteborg

DATUM:            Tisdag 21 februari 2017    

TID:                     18.00 – 20.00

PLATS:               Föreningslokalen Slottsskogsgatan 63

Ledamöter:        Mariella Olsson, ordförande, Lennart Persson, vice 0rdförande/kassör,         Christina Spaander sekreterare, Eva Andersson, Fuad Solakovic och Arne Ojde .

Ersättare:            Vivianne Albinsson, Margareta Svensson och Marie Borr

Adjungerade:    Helen Karsberg, föreningsrevisor, Dennis Tengbring och Isabell Wright         valberedningen

ÄRENDEN:

1. Mötets öppnande.

 1. Val av justerare.
 2. Justering och genomgång av beslut i föregående mötesprotokoll.
 3. Budgetfrågor.
 4. Epilepsiförbundets nittionummer; information och ställningstagande.
 5. Anslutning till folkspel (Bingolotto); information och ställningstagande.
 6. Epilepsiföreningens medverkan vid Pliktadagen 14 maj 2017.
 7. Rapport från utskicket av EP Bladet nr 1 2017.
 8. Rapport och diskussion rörande medlemsregistret.
 9. Avstämning inför det kommande seminariet 28 mars 2017 i samarbete med neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Afasiföreningen, Strokeföreningen och Folkuniversitetet.
 10. Rapport från Informationsträffen 6 februari med epilepsiteamet vid Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus.
 11. Rapport från Världsepilepsidagen 13 februari.
 12. Rapport från styrelsemedlemmarna.
 13. Övriga frågor.
 14. Nästa styrelsemöte: måndag 13 mars.
 15. Avslutning.

Välkomna!