Styrelsemöte 23 januari 2017

Välkomna till Styrelsemöte med Epilepsiföreningen i Göteborg

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar i föreningen. Ingen anmälan krävs.

DATUM: Måndag 23 januari 2017 T

TID: 18.00 – 20.00

ÄRENDEN:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Justering och genomgång av beslut i föregående mötesprotokoll
 4. Budgetfrågor
 5. Nominering till uppdrag inom HSO och för att för att täcka upp vakanser i lokala funktionshinderråd för innevarande mandatperiod
 6. Informationsträffen på DSBUS 6 februari – utse ansvariga för att föra ut information och för genomförandet.
 7. Seminariet 28 mars i samarbete med neurosjukvården – utse ansvariga för att föra ut information, för samarbetet med Folkuniversitetet, Afasi- och Strokeföreningarna och för genomförandet.
 8. Vårruset 8 maj – utse ansvariga för genomförandet, ex anmäla lag, beställa tröjo,r vem hämtar picknickkorgen mm.
 9. Världsepilepsidagen 13 februari – utse vilka som tillsammans med Svenska Epilepsisällskapet ska finnas vid aulan på Sahlgrenska sjukhuset, 10.00-15.00 för att svara på frågor, dela ut material och informera om epilepsi.
 10. Ändra datum för styrelsemötet mars 2017. Nytt förslag onsd 22 mars.
 11. Fastställa anta,l kopiering och utskick av EP-Bladet
 12. Rapport från styrelsemedlemmarna
 13. Övriga frågor.
 14. Nästa styrelsemöte: tisdag 21 februari
 15. Avslutning