Bli medlem!

Bli medlem i Epilepsiföreningen i Göteborg – och i Epilepsiförbundet! Medlemsavgiften är för närvarande  100 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för familj (1-2 vuxna med hemmavarande barn upp till 20 år).

Mejla namn och födelseår på samtliga som önskar bli medlemmar, hemadress, mejladress och gärna telefonnummer. Avgiften betalas in på Plusgiro 52 88 98-0 eller Bankgiro SEB 55 89- 0255. Märk betalningen med namn så vi vet vem den tillhör!

epilepsigbg@gmail.com

Mariella Olsson (ordförande och medlemsansvarig): mariella.e.olsson@gmail.com

Christina Spaander (ansvarig för föräldra- och familjeaktiviteter): spaander.christina@gmail.com

Som medlem får du vårt medlemsblad EP-Bladet en gång per termin och Epilepsiförbundets tidskrift Epilepsia fyra gånger per år. Du har också tillgång till alla våra aktiviteter och möjlighet att delta i Epilepsiförbundets aktiviteter som familjehelger, ungdomsläger och skidresa!