Samtal om att leva med Epilepsi

Under hösten återkommer epilepsisjuksköterskorna Kristina Lisovska och Eva Gustavsson vid två tillfällen med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle för samtalet utgår från de som är närvarande vid just detta möte.

Dag:                Torsdagarna 10 oktober och 21 november.

Tid:                  18:00-20.30

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com