Målarcirkel

Önskemål har kommit från de som inte hittar en ”vanlig” målarcirkel att åter kunna delta i en studiecirkel med läraren och konstnären Karina Gustafsson från Folkuniversitetet. Nu erbjuder vi åter en studiecirkel i måleri – akvarell/akryl på torsdagar i Epilepsiföreningens lokaler. En förutsättning för att kursen ska bli av är att vi är tillräckligt många deltagare – det behövs 8 deltagare

Medlem i Epilepsiföreningen som har betalat medlemsavgift för 2018 kan en gång per år få bidrag med 300 kr till kursavgiften, som är 1 400 kr för 10 gånger. Material tillkommer. Torsdagar kl. 13:30-15:45 i Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6. Målarcirkeln startar torsdag 8 februari och pågår totalt 10 veckor.

Mer information och anmälan – Margareta Svensson, tfn 0730 94 43 04, e-post: margareta.b.svensson@gmail.com