Visning av Stadsmuseets 1700-talsutställning

Vi träffas i Stadsmuseets entré. Behöver ni använda hiss kom i god tid då hissen ligger lite vid sidan och endast kan ta 2 rullstolar i taget. Den guidade visningen tar en timme. Därefter kan man själv gå runt och titta. Det finns en fin utställning också om 1800-talet som är värd att se.

Dag och tid: Onsdag 14 november klockan 10.30

Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12

Kostnad: 60 kronor, pensionärer boende i Göteborg gratis.

Anmälan: Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller info@strokevg.se meddela att du kommer från Epilepsiföreningen vid anmälan.