Världsepilepsidagen 2020

Epilepsiföreningen i Göteborg, kommer tillsammans med företrädare för Epilepsisamfundet och läkare och epilepsisjuksköterskor från neuroenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhus under dagen att finnas i Sahlgrenska Sjukhuset och dela ut material, informera och svara på frågor från besökare.

Dag:               Måndag 10 februari 2020

Tid:                10.00-ca 14.00

Plats:             Sahlgrenska Sjukhuset. Gå in genom Huvudentrén på Sahlgrenska sjukhuset och gå sedan rakt fram och ta till höger där korridoren delas.