Världsepilepsidagen 13 februari 2023

Om du önskar delta digitalt i något/några av dagens Webbinarium kring epilepsi som anordnas av Svenska Epilepsiförbundets start 10.00. Gå in på: https://www.epilepsi.se/varldsepilepsidagen

Epilepsiföreningen i Göteborg planerar att tillsammans med företrädare för Epilepsiteamet vid neuroenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under dagen att finnas i Sahlgrenska sjukhuset och dela ut informationsmaterial och svara på frågor kring epilepsi. Tyvärr har vi i dagsläget inte fått fram information om plats och tid.

Hör av dig till undertecknad om du önskar närvara.

Mariella Olsson, Tfn 076-891 59 49, eller mariella.e.olsson@gmail.com