Vågar man berätta?

VÅGAR MAN BERÄTTA? – NÄR KAN MAN BERÄTTA? –  ATT MAN HAR EPILEPSI, ELLER NÅGON NEUROLOGISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM INTE ALLTID ÄR SÅ SYNLIGT.

Föreläsaren, samtalsledaren och prästen i Svenska Kyrkan, Lars Gårdfeldt samtalar om svårigheten för många att veta när det är OK på arbetet eller i bekantskapskretsen att berätta att man har epilepsi, någon neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.   

Trots att det i Sverige finns mer än 60 000 personer som har någon form av epilepsi undviker många att berätta för arbetsgivare, arbetskamrater och andra i omgivningen att man har epilepsi. Detta för att man är orolig för hur andra människor ska uppleva beskedet och hur man sedan ska bli behandlad. Samma svårighet kan kännas även vid annan neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Lars Gårdfeldt ger lite bakgrund hur samhället, och inte bara enskilda personer, långt in i vår nutid behandlat människor med epilepsi, med någon funktionsnedsättning eller som bara setts som lite ”annorlunda”.

Utifrån detta faktum har det gjort och fortfarande gör, det svårt för personer att veta om de ska berätta om sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Lars råd och förslag på hur man kan hantera problematiken men lyfter också fram exempel på vad som kan hända om man inte berättar.

Dag:               Torsdag 14 nov

Tid:                18.00-20.00

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan: Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com