Vågar man berätta om sin Epilepsi?

Samtal om svårigheten för många att veta när det är OK att berätta att man har Epilepsi eller annan neurologisk sjukdom.    

Trots att det i Sverige finns mer än 60 000 personer som har någon form av epilepsi undviker många att berätta för arbetsgivare, arbetskamrater och andra i omgivningen att man har epilepsi. Detta för att man är orolig för hur andra människor ska uppleva beskedet och hur man sedan ska bli behandlad. Samma svårighet kan kännas även vid annan neurologisk sjukdom.

Prästen och samtalsledaren Lars Gårdfeldt ger lite bakgrund hur samhället, och inte bara enskilda personer, långt in i vår nutid behandlat människor med epilepsi, med någon funktionsnedsättning eller som bara setts som lite ”annorlunda”.

Utifrån detta faktum att detta gjort/gör fortfarande det svårt för personer att veta om de ska berätta om sin sjukdom eller funktionsnedsättning ger Lars råd och förslag på  hur man kan hantera problematiken men lyfter också fram exempel på vad som kan hända om man inte berättar.

Datum:                  Onsdag 10 april

Tid:                18.00-20.00

Plats:               Epilepsiföreningens lokal Slottsskogsgatan 6

Anmälan: Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com