Teaterföreställningar i vår

Strokeföreningen har köpt in ett antal biljetter till olika teaterföreställningar i vår. Bland annat på Stadsteatern samt några biljetter till lunchteater. Ni som är intresserade hör av er direkt till Strokeföreningen om det finns biljetter kvar.
Telefon 031-775 98 70 eller: info@strokevg.se