Styrelsemöten

Styrelsemöten för Epilepsiföreningen i Göteborg

Onsdag 12/9 Styrelsemöte Slottsskogsgatan 6

Tisdag 9/10 Styrelsemöte Slottsskogsgatan 6

Måndag 5/11 Styrelsemöte Slottsskogsgatan 6

Onsdag 5/12 Styrelsemöte Slottsskogsgatan 6