Stickcafé – Sticka – Virka – Påta

Medlemmar i Epilepsiföreningen och de samverkande föreningarna inbjuds till Epilepsiföreningens Stick-Café som sker i form av en studiecirkel under ledning av Kristina Brandt från studieförbundet Folkuniversitet. Utöver terminsavgiften, som ska betalas vid första kurstillfället, tillkommer 20 kr för fika varje gång man deltar.

Kristina Brandt fortsätter att ge inspiration till att sticka, virka och påta och att lära ut olika sticktekniker exempelvis hur man kan sticka strumpor på flera olika sätt. Tag med egen rundsticka 80 cm om vill pröva att sticka båda strumporna på en gång.              

Dag:               Måndag 4 oktober och fortgår sedan varje måndag tom 6 december 2021. 

Tid:                14:15-17:15

Plats:             Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6

Kostnad:        Terminsavgift 150 kr för medlem som betalat årets medlemsavgift och 250 för icke medlem betalas vid första kurstillfälle. Tillkommer kostnad för material och fika.

Kontaktperson: Mariella Olsson, Tfn 076-891 59 49, eller mariella.e.olsson@gmail.com