StickCafé Sticka-Virka-Påta

Medlemmar i Epilepsiföreningen, Strokeföreningen och Afasiföreningen inbjuds till Epilepsiföreningens Stick-Café som sker i form av en studiecirkel som Epilepsiföreningen köper av Studieförbundet Folkuniversitet. Terminsavgiften 100 kr betalas vid det första kurstillfället. Därtill tillkommer 15 kr för fika per gång man deltar.

Ledare för studiecirkeln är som tidigare Kristina Brandt. Kristina fortsätter att ge inspiration till att sticka, virka och påta.

Dag:               Måndag 3 februari och fortgår sedan varje måndag 10 veckor framåt.

Tid:                14:00-17:00

Plats:             Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6

Kostnad:        Terminsavgift 100 kr betalas vid första kurstillfälle. Tillkommer kostnad för material och fika, (15 kr per gång).

Kontaktperson: Wivianne Albinsson, tfn 0736-716553, 030355206@telia.com