Seminarium om Epilepsi, Stroke och Afasi

SEMINARIUM OM EPILEPSI; STROKE OCH AFASI riktat till personal inom hemtjänst och särskilt boende samt personliga assistenter i olika verksamheter.

Utbildningen är ett samarrangemang mellan Neurosjukvården vid Sahlgrenska          Universitetssjukhus, Epilepsiföreningen i Göteborg, Strokeföreningen i Göteborg, Afasiföreningen i Göteborg och Folkuniversitetet.

Förutom nytt om vård och behandling kring de olika diagnoserna tas också upp vad det kan innebära för den enskilde, vårdpersonal och anhöriga att leva med epilepsi, stroke och afasi. Vilka funktionsproblem kan sjukdomen medföra och hur omvårdnadspersonal och anhöriga kan ge optimalt stöd och bidra till rehabilitering och förbättrad livskvalitet.

Medlemmar och intressenter till de samverkande föreningarna Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Afasiföreningen och Neuroförbundet är också välkomna att delta.

 

Moderator:    Docent/neurolog Lennart Persson, vice orf. Epilepsiföreningen i Göteborg

Dag/Tid:         Måndag 23 mars 2020 klockan 13:00-16:30

Var:               Chalmershuset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Kostnad:        Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan senast 11 mars är bindande men kan överlåtas till annan inom samma organisation/förening. Utebliven närvaro/sent återbud debiteras m 300 kr.

Program:       

13:00-14:30

Modern behandling vid akut Stroke
Specialistläkare/neurolog Petra Redfors

Planering och uppföljning efter hemgång. Stöd till anhöriga.
Leg. Sjuksköterskorna Birgitta Bondenius från Stroketeamet, Neuroenheten och
Magdalena Karlson från Strokeforum.

Behandling och stöd vid Afasi, Leg logoped Ann Ander.

14:30-15:00

Mingel med kaffe/te och tilltugg

15:00-16:30

Nyheter i Epilepsisjukvården
Nytt Epilepsicentrum vid Sahlgrenska Universitets sjukhus
Aktuellt kring Epilepsikirurgi Med.doktor/neurolog Anna Edelvik

Behandling och omhändertagande av personer med epilepsi och stöd till anhöriga
Epilepsisjuksköterskorna Kristina Lisovska och Eva Gustavsson

Anmälan: Mariella Olsson tfn 076-891 59 49 eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com eller till Epilepsiföreningen: epilepsigbg@gmail.com
Anmälan senast 11 mars.