Seminarium om Epilepsi, Stroke och Afasi

Tyvärr inställt!

SEMINARIUM OM EPILEPSI; STROKE OCH AFASI riktat till personal inom hemtjänst och särskilt boende samt personliga assistenter i olika verksamheter.

Utbildningen är ett samarrangemang mellan Neurosjukvården vid Sahlgrenska          Universitetssjukhus, Epilepsiföreningen i Göteborg, Strokeföreningen i Göteborg, Afasiföreningen i Göteborg och Folkuniversitetet.

Förutom nytt om vård och behandling kring de olika diagnoserna tas också upp vad det kan innebära för den enskilde, vårdpersonal och anhöriga att leva med epilepsi, stroke och afasi. Vilka funktionsproblem kan sjukdomen medföra och hur omvårdnadspersonal och anhöriga kan ge optimalt stöd och bidra till rehabilitering och förbättrad livskvalitet.

Medlemmar och intressenter till de samverkande föreningarna Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Afasiföreningen och Neuroförbundet är också välkomna att delta.

 

Moderator:    Docent/neurolog Lennart Persson, vice orf. Epilepsiföreningen i Göteborg

Dag/Tid:         Onsdag 23 oktober 2019 kl 13:00-16:00

Var:               Kongressalen, Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Kostnad:        Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan inom samma organisation/förening. Utebliven närvaro/sent återbud debiteras m 300 kr.

Program:       

13:00-14:15 Modern behandling vid akut Stroke
   Specialistläkare/neurolog Petra Redfors

   Planering och uppföljning efter hemgång. Stöd till anhöriga.
   Leg.sjuksköterska från strokeenheten vid Sahlgrenska

14:15-14:45 Mingel med kaffe och fralla

14:45-16:00 Nyheter i Epilepsisjukvården

   Nytt Epilepsicentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

   Aktuellt kring Epilepsikirurgi
Med.doktor/neurolog Anna Edelvik

Behandling och omhändertagande av personer med epilepsi och stöd till anhöriga. Epilepsisjuksköterskor Kristina Lisovska och Eva Gustavsson

Anmälan: Mariella Olsson tfn 076-891 59 49 eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com eller till Epilepsiföreningen: epilepsigbg@gmail.com
Anmälan senast 11 oktober.