Samtal om att leva med Epilepsi

Under hösten återkommer vår epilepsisjuksköterska Kristina Lisovska med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle. Samtalet utgår från de som är närvarandevid just detta möte.

Dag:                Torsdagarna 13 oktober och 1 december.

Tid:                  18:00-20.30

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com