Samtal om att leva med Epilepsi

Under våren återkommer vår epilepsisjuksköterska Kristina Lisovska vid två tillfällen med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle för samtalet utgår från de som är närvarande vid just detta möte.

Dag:                Torsdagarna 10 mars och 21 april.

Tid:                  18:00-20.30

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com