Samtal om att leva med Epilepsi

Under hösten återkommer vår epilepsisjuksköterska Kristina Lisovska vid två tillfällen med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle för samtalet utgår från de som är närvarandevid just detta möte.

Dag:                Torsdagarna 7 oktober 18 november.

Tid:                  18:00-20.30

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com