Samtal om att leva med Epilepsi

Under våren återkommer epilepsisjuksköterskorna Kristina Lisovska och Eva Gustavsson vid två tillfällen med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle för samtalet utgår från de som är närvarandevid just detta möte.

Dag:                Torsdagarna 12 mars och 23 april

Tid:                  18:00-20.30

Plats:               Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com