Samtal om att leva med Epilepsi

Under hösten återkommer epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska vid två tillfällen med de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi. Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle för samtalet utgår från de som är närvarande vid just detta möte.

Dag: Torsdagarna 25 oktober och 6 december.

Tid: 18:00-20:30

Plats: Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan: Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com