Samtal om att leva med Epilepsi

Epilepsisjuksköterskorna Kristina Lisovska och Eva Gustafsson från vuxenvården vid Neuroenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Annika Alexandersson från Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus kommer att leda samtalen vid de två samtalskvällarna i vår om att leva med epilepsi.

Eftersom vi har epilepsisjuksköterskor från såväl barn – som vuxensjukvården, och lokaler som gör det möjligt, är det inget som hindrar att man delar upp de närvarande i olika grupper. Någon grupp som samtalar kring frågor rörande barn och någon kring frågor rörande vuxna.

Du är välkommen båda tillfällena men det är inget som hindrar att man bara deltar vid ett tillfälle. Samtalet utgår från de frågor som de som närvarande lyfter fram vid just denna träff.

Dag: Torsdagarna 28 februari och 9 maj

Tid: 18:00 – ca 20:30

Plats: Föreningslokalen, Slottsskogsgatan 6

Anmälan: Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, e-post: mariella.e.olsson@gmail.com

OBS! har du missat anmälan går det bra att komma ändå.