Samtal kring sexuell hälsa och Neurologi

Samtal kring sexuell hälsa och Neurologi under ledning av sexualrådgivare Dorthe Forsell.

Dag: Onsdag 10 oktober

Tid: 18.20

Plats: Neuroförbundets lokaler Arkitektgatan

Kostnad: 20 kr för fika

Anmälan: Till Neuroförbundet telefon 031-711 38 04