Prova på dator och Ipad, mobil

Daniel Eriksson, datalärare från Folkuniversitetet kommer vid 5 tillfällen och ger tips om hur du kan använda dator och ipad för Dig som inte är van vid internet.

Det finns plats för 8 personer – kursen gör vi tillsammans med Strokeföreningen och    Afasiföreningen.

Dag:                    Tisdagar med start 13 mars och fem tisdagar framåt

Tid:                     15:15-16:45

Plats:                  Datasalen vid Afasiföreningen, Vegahusen, Vegagatan 55, Göteborg

Kostnad:           250 kr inbetalas i samband med anmälan till Strokeföreningens plusgiro 16 61 59-4

Anmälan:         Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller mail info@strokevg.se