Program våren 2022

Epilepsiföreningen samarbetar med andra föreningar vilket gör att det ibland är till någon annan än Epilepsiföreningen du ska lämna din anmälan. Ibland står att man ska uppge vilken av föreningarna man är medlem i. Detta kan vara för att föreningarna ibland subventionera kostnaden för de egna medlemmarna. OBS! till vissa aktiviteter finns en sista anmälningsdag. 

Eventuella ändringar och information kommer vi att lägga ut på Föreningens Facebooks sida, Epilepsiföreningen i Göteborg. Hör också gärna av dig till någon i Epilepsiföreningens styrelse eller vänd dig till någon av dem som finns angivna i samband med anmälan till aktiviteten.

På grund av att smittspridning av corona-pandemin fortsätter krävs föranmälan till samtliga aktiviteter. Vi är också tacksamma om ni anmäler om ni får förhinder. Anmälan är viktig också om vi tex på grund av ökad smittspridning tvingas ställa in någon aktivitet och behöver kunna nå er. Viktigt för oss alla att vi noga fortsätter följa folkhälsomyndighetens råd. Håller avstånd, inte kommer om man är det minsta förkyld osv. 

Epilepsiföreningen i Göteborg genom Mariella Olsson, ordförande