Program våren 2020

Epilepsiföreningen i Göteborg 2020, Vårprogram

Inför 2020 önskar styrelsen hälsa medlemmar och sympatisörer välkomna till Epilepsiföreningen i Göteborg och till föreningens olika aktiviteter. Verksamhetsprogrammet finns också på föreningens hemsida och Facebook, https://www.facebook.com/epilepsiföreningen i Göteborg. Där ni kan gå in och se förändringar och tillägg i verksamhetsutbudet.

Vid varje aktivitet i programmet finns uppgift om plats, tid, kostnad och var man anmäler sig. Eftersom föreningen samarbetar med andra föreningar inom neuroområdet kan det vara så att anmälan går till någon av dessa föreningar. Uppge då att ni kommer från Epilepsiföreningen

Epilepsiföreningen i Göteborg får regelbundet intresseanmälningar från personer som önskar bli medlem. Detta är vi väldigt glada för då det underlättar för föreningen att driva verksamheten och verka för bättre vård för personer med epilepsi.

För att bli registrerade som medlem krävs att man betalar in en medlemsavgift. Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj, (1-2 vuxna med hemmavarande barn upp till 20 år) Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro
SEB 55 89- 0255.

Viktigt är att ni som redan är medlem meddelar adress och e-post ändringar så ni kan nås av information. Epilepsiföreningen i Göteborg skickar ut programmet till samtliga som är eller uppgivit att de önskar vara eller bli medlem i Epilepsiföreningen i Göteborg. På så sätt hoppas vi att ni som ändrat er, glömt betalat in avgift eller av något skäl inte längre vill vara medlem antingen betalar in årsavgiften eller meddelar oss om ni inte längre önskar vara medlem. Viktigt är att vi har rätta uppgifter i vårt medlemsregister.

Vår förhoppning är självklart att så många som möjligt av er stannar kvar som medlem och att ni som visat intresse ska komma att bli medlemmar hos Epilepsiföreningen i Göteborg. Föreningen önskar bedriva en verksamhet som tilltalar våra medlemmar och tar därför gärna emot synpunkter och förslag. Välkomna till vårens aktiviteter.

Strokeföreningen har som tidigare inköpt ett antal biljetter till olika teater-föreställningar i vår. Är ni intresserade hör av er direkt till Strokeföreningen. Tel 031-775 98 70 eller info@strokevg.se

Sommaraktiviteter Om det finns tillräckligt intresse kan de tre samverkande föreningarna några gånger under sommaren anordna någon uteaktivitet. Titta på föreningarnas hemsidor om ni är intresserade.

Styrelsemöten för Epilepsiföreningen i Göteborg våren 2020

Onsdag   5/2                  Styrelsemöte                       Slottsskogsgatan 6

Torsdag   5/3                 Styrelsemöte                       Slottsskogsgatan 6

Måndag   20/4               Styrelsemöte                       Slottsskogsgatan 6

Torsdag   28/5               Styrelsemöte                       Slottsskogsgatan 6