Program våren 2019

Alla våra aktiviteter finns i vårt medlemsblad, EP-Bladet, som varje termin skickas ut till våra medlemmar, i pappersform eller via mejl. Samtliga aktiviteter och evenemang, både våra egna och de som sker i samarbete med Stroke- och Afasi-föreningarna, finns även presenterade på vår Facebooksida ”Epilepsiföreningen i Göteborg”