Program hösten 2022

Trots viss osäkerhet om det kommer att bli inskränkningar i verksamheterna pga av pandemin även i höst så gör epilepsiföreningen ett program som förhoppningsvis ska kunna fullföljas fullt ut.

Viktigt är att ni vid anmälningen alltid uppger mailadress och telefonnummer så vi snabbt kan kontakta er om någon planerad aktivitet måste ställas in.

Epilepsiföreningen samarbetar med några andra föreningar inom neuroområdet vilket gör att det ibland är till någon annan än till Epilepsiföreningen du ska lämna din anmälan. Ibland står att man ska uppge vilken av föreningarna man är medlem i. Detta kan vara för att föreningarna ibland subventionera kostnaden för de egna medlemmarna. OBS! till vissa aktiviteter finns en sista anmälningsdag. 

På grund av att osäkerheten kring smittspridning av corona-pandemin kvarstår, fortsätter det att krävas föranmälan till samtliga aktiviteter. Vi är också tacksamma om ni anmäler om ni får förhinder. Anmälan är viktig också om vi tex på grund av ökad smittspridning tvingas ställa in någon aktivitet och behöver kunna nå er. Viktigt för oss alla att vi noga fortsätter följa folkhälsomyndighetens råd. Håller avstånd, inte kommer om man är det minsta förkyld osv. 

Eventuella ändringar och information kommer vi att lägga ut på Föreningens Facebooks sida, Epilepsiföreningen i Göteborg. Hör gärna av dig med frågor till någon i Epilepsiföreningens styrelse eller vänd dig till någon av dem som finns angivna i samband med anmälan till aktiviteten. Eller gå in på föreningens hemsida: https://epilepsigbg.com