Program hösten 2019

Epilepsiföreningen i Göteborg 2019, Höstprogram

Epilepsiföreningen samarbetar med andra föreningar vilket gör att det ibland är till någon annan än Epilepsiföreningen du ska lämna din anmälan. Ibland står att man ska uppge vilken av föreningarna man är medlem i. Detta kan vara för att föreningarna ibland subventionera kostnaden för de egna medlemmarna.
OBS! till vissa aktiviteter finns en sista anmälningsdag.

Medlemsavgiften till Epilepsiföreningen är 100 kr om året och betalas in till föreningens bankgiro: 5589-0255.

Se också på Föreningens Facebooks sida, Epilepsiföreningen i Göteborg, där vi lägger in ändringar och information. Hör också gärna av dig till någon i Epilepsiföreningens styrelse eller vänd dig till någon av dem som finns angivna i samband med anmälan till aktiviteten.