Musikgrupp – Lyssna och samtala kring utvald musik

Under 10 fredagar i rad får vi under ledning av Lärare Martin Skafte från Folkuniversitetet lyssna på musik och samtala kring musik i olika stilar.

Dag:               Fredagar med start 1 oktober och ytterligare följande nio fredagar.

Tid:                Grupp ett klockan 10.15 – 11.15 och grupp två klockan 11.30 – 12.30.

Plats:             Strokeföreningen, konferensrum 1, plan 2, Vegagatan 55.

Avgift:           Ingen avgift för medlemmar i Epilepsiföreningen i Göteborg som betalat årets medlemsavgift. För övriga 150 kronor

Anmälan:       Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70, eller e-post info@strokevg.se

Kontaktperson: Margareta Svensson, tfn 073-099 43 04 eller: margareta.b.svensson@gmail.com