Körsång

Att sjunga i kör är populärt. Körsången som startade hösten 2017 fortsätter. Det finns några platser kvar och det går bra att börja även om gruppen hållit på två terminer. Ledare är Karin Eriksson musiker från Folkuniversitetet. Kören är ett samarbete mellan Epilepsiföreningen, Strokeföreningen och Afasiföreningen.

Tid: Onsdagar med start 6 februari och pågår varje helgfri onsdag 10 veckor framåt.

Plats: Strokeföreningen, konferensrum 3, Vegagatan 55, plan 2

Avgift: 400 kronor, inbetalas på plusgiro 16 61 59-4

Anmälan till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller mejl info@strokevg.se