Medicinhistoriska museet

Kom med på ett besök tillsammans med Strokeföreningen och Afasiföreningen.

Du får ta del av hur synen på sjukdom och hälsa förändrats genom tiderna. Museets samlingar består av instrument, utrustning, möbler, textilier mm från 1700-talet och framåt.

Tid:  Onsdag 7 mars 12.00 – 13:30

Plats: Medicinhistoriska Museet, östra Hamngatan 11, Göteborg

Avgift: Entréavgift 30 eller 40 kr beroende hur många som deltar.

Anmälan: Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller e-post info@strokevg.se  Meddela vid anmälan att Du kommer från Epilepsiföreningen