Kulturens betydelse för återhämtning efter Neurologisk sjukdom

Christian Blomstrand, professor emeritus i neurolog samtalar kring kulturens – exempelvis musikens, konstens och litteraturens positiva påverkan för återhämtning efter stroke och annan neurologisk sjukdom.

Dag:               Tisdag 4 februari

Tid:                17.00- 19.00

Plats:             Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

Kostnad:        40 kronor för fika

Anmälan:       Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller info@strokevg.se                              Meddela att du kommer från Epilepsiföreningen vid anmälan.