Internationella Strokedagen – Livet efter Stroke

Karin Törnbom, med dr och socionom, föreläser kring sin avhandling om Livet efter en stroke och samtalar utifrån sin forskning om konsekvenser i vardagen för personer som haft en stroke.

Barn som anhöriga. Kuratorer från neurosjukvården med särskild utbildning och erfarenhet om barn, berättar om situationen för barn vars föräldrar haft stroke.

Frukt och dricka serveras under dagen.

Dag:               Tisdag 12 maj

Tid:                13.00- 16.00

Plats:             Sahlgrenska Sjukhuset, Lagerbladet, matsalsbyggnaden

Anmälan:       Till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70 eller info@strokevg.se
Meddela vid anmälan att du kommer från Epilepsiföreningen.