Informationsmöte på drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Epilepsiföreningen i Göteborg i samarbete med Epilepsiteamet vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus inbjuder till en träff för information och samtal kring:

Kognitiva besvär vid epilepsi och hjälpmedel för att hantera dessa besvär.

Vi vänder oss till föräldrar, anhöriga, personliga assistenter och övriga
som i ert dagliga arbete kommer i nära kontakt med barn med
epilepsi.

Dag:                    Måndag 19 februari, kl. 15.30-17.30, Kaffe serveras från kl 15.00

Plats:                  Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, lokal Tallen på entréplan

Anmälan:         Anmälan och frågor till Marie Borr, marieborr41@gmail.com eller till Mariella Olsson tfn 076-891 59 49 eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com