Informationsmöte på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Epilepsiföreningen i Göteborg och Barnepilepsiteamet vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomsjukhus inbjuder föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi till en träff där hela teamet informerar och samtalar kring aktuella frågor kring barn och epilepsi.

OBS! Kan också vara av intresse för tonåringar som själva har epilepsi eller har anhörig som fått diagnosen och önskar fördjupa sina kunskaper om epilepsi.

Första timmen kommer epilepsiteamet att presentera teamet och deras olika roll i teamet, informera om epilepsi, lyfta fram aktuellt kring forskning och behandling av epilepsi samt berätta om nya mediciner som finns att tillgå.

Sedan är det fika och då placerar teamet ut sig vid olika bord och är beredda att ta emot era frågor. Ni har då fritt fram att ställa era frågor till de ni önskar i teamet.

Ni kan också vända er till epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska från epilepsivården vid Sahlgrenska sjukhusets neuroenhet om ni önskar veta vad som händer vid barnens övergång från barnteamet till vuxenteamet.

Företrädare för Epilepsiföreningen i Göteborg finns på plats och kan informera och svarar på frågor om föreningens verksamhet.

Kaffe, the och smörgås serveras från kl 15.30.

Dag:               Tisdag 28 april

Tid:                16.00 – 18.00

Plats:             Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Rondgatan 10 sal Enen (Östra Sjukhuset)

Anmälan:       annika.alexandersson@vgregion.se  eller Mariella Olsson,
tfn 0768-91 59 49 epilepsigbg@gmail.com