Informationsmöte på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Epilepsiföreningen och barnepilepsiteamet vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus inbjuder föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi till en träff där barnepilepsiteamet informerar om epilepsi hos barn, behandlingsmetoder, aktuell forskning och svarar på frågor kring barn och epilepsi.

Under fikapausen har ni dessutom möjlighet att direkt vända er till någon ur teamet.

Epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska från epilepsisjukvården vid Sahlgrenska sjukhusets Neuroenhet finns med vid träffen. Till henne kan ni vända er om ni har frågor som specifikt gäller äldre barn och deras övergång till vuxensjukvården.

Kristina Lisovska är också den epilepsisjuksköterska som tillsammans med Annika Alexandersson från DSBUS barnepilepsiteam leder samtalskvällarna kring att leva med epilepsi hos Epilepsiföreningen. (Nästa tillfälle 9 maj)

Kaffe, the och smörgås serveras från kl 15.30.

Anmälan inte nödvändig, men underlättar för beräknandet av fikat.

Dag:               Tisdag 12 mars

Tid:                16.00 – 18.00

Plats:             Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Rondgatan 10 sal Enen (Östra Sjukhuset)

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, e-post mariella.e.olsson@gmail.com