Inbjudan till seminarium om Epilepsi, Stroke och Afasi

Seminariet är riktat till personal inom hemtjänst och särskilt boende samt personliga assistenter i olika verksamheter och övrigt intresserade.

Utbildningen är ett samarrangemang mellan Neurosjukvården vid Sahlgrenska          Universitetssjukhus, Strokeforum, Epilepsiföreningen i Göteborg, Strokeföreningen i Göteborg, Afasiföreningen i Göteborg och Folkuniversitetet.

Förutom nytt om vård och behandling kring de olika diagnoserna tas också upp vad det kan innebära för den enskilde, vårdpersonal och anhöriga att leva med epilepsi, stroke och afasi. Vilka funktionsproblem kan sjukdomen medföra och hur omvårdnadspersonal och anhöriga kan ge optimalt stöd och bidra till rehabilitering och förbättrad livskvalitet.

Medlemmar och intressenter till de samverkande föreningarna Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Afasiföreningen och Neuroförbundet är också välkomna att delta.

Moderator:    Docent/neurolog Lennart Persson, vice ordf. Epilepsiföreningen i Göteborg

Tid:                Måndag 23 mars 2020 klockan 13:00-16:30

Plats:             Chalmershuset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Kostnad:        Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan senast 11 mars är bindande men kan överlåtas till annan inom samma organisation/förening. Meddela vid anmälan önskemål om specialkost. Utebliven närvaro eller sent återbud debiteras med 300 kronor.

Program:       

13:00-14:30 Modern behandling vid akut Stroke, Specialistläkare/neurolog Petra Redfors

Planering och uppföljning efter hemgång. Stöd till anhöriga. Leg. Sjuksköterskorna Birgitta Bondenius från Stroketeamet, Neuroenheten och Magdalena Karlson från Strokeforum.

Behandling och stöd vid Afasi, Leg logoped Ann Ander

14:30-15:00 Mingel med kaffe/te och tilltugg

15:00-16:30 Nyheter i Epilepsisjukvården

Nytt Epilepsicentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

Aktuellt kring Epilepsikirurgi, Med.doktor/neurolog Anna Edelvik

Behandling och omhändertagande av personer med epilepsi och stöd till anhöriga Epilepsisjuksköterskorna Kristina Lisovska och Eva Gustavsson

Anmälan: mariella.e.olsson@gmail.com eller tfn 0768-915949, eller           epilepsigbg@gmail.com

VÄLKOMNA!