Färdtjänst, Flexlinjen, en del av Kollektivtrafiken

Per-Olof Ek från Färdtjänsten kommer och informerar och svarar på era frågor. Frågor som brukar komma upp: Får man åka spårvagn om man har Färdtjänsttillstånd? Vem får åka med Flexlinjen? Behövs intyg och vilka tider går Flexlinjen mm

Dag:               Måndag 21 oktober

Tid:                14.30 -16.00

Plats:             Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

Kostnad:        30 kronor för föredrag och fika

Anmälan:       Till Strokeföreningen, telefon 031-775 9870 eller e-post: info@strokevg.se    Senast 17 oktober.