Brukarstödscentrum informerar

Brukarstödskonsulenter från Brukarstödscentrum, som drivs av Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, besöker neuroföreningarna.

Brukarstödscentrum ger råd, stöd och vägledning i frågor som gäller funktionshinder och vänder sig till alla i Göteborg. Kanske vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur man kan gå till väga när man är missnöjd med ett beslut eller ett bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig?

Tid: Onsdag 8 mars, kl 18.00-20.00

Plats: Vegagatan 55, Göteborg

Kostnad: 40 kr för kaffe och bulle

Anmälan: senast den 1 mars till Strokeföreningens kansli, telefon 031-775 98 70 eller mejl info@strokevg.se