Boulebaren – Rosenlund

Lunch, Boulespel och trevlig samvaro med medlemmar i de samverkande föreningarna.

Dag:               Fredag 8 maj klockan 12.00

Plats:             Rosenlundsgatan 8, Göteborg

Kostnad:        125 kr för medlem i Epilepsiföreningen, 175 för icke medlem.

Anmälan:       Till Neuroförbundet telefon 031-711 38 04. Anmälan senast 28 april.