Boule på Boulebaren

Inbjudna är medlemmar från de tre samverkande föreningarna. Vi träffas vid Fiskekyrkan. Bouleklot finns att låna. Mat finns att köpa men ingår inte i priset.

Dag.               Onsdag 10 november

Tid:                Klockan 15.00-16.30

Plats:             Vid Fiskekyrkan, Rosenlundsgatan 8

Avgift.           150 kr som betalas in på plusgiro 16 61 59-4.

Anmälan:       Senast 29 okt till Strokeföreningen, telefon 031-775 98 70, eller e-post info@strokevg.se

Kontaktperson: Margareta Svensson, tfn 073-099 43 04 eller: margareta.b.svensson@gmail.com