Barn och Epilepsi

Aktivitet: ERFARENHETSUTBYTE och PLANERING av höstens AKTIVITETER

Epilepsiföreningen inbjuder er föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi för att höra vad föreningen kan göra för er och vilka aktiviteter ni önskar. Föreningen har egen lokal där ni kan träffas eller ha som utgångspunkt för träffar ni själva anordnar.

Exempel på aktivitet i lokalen är att föreningen äger en inne-curlingmatta med pjäser. Kanske kan den vara en trevlig aktivitet med barnen en lördag eller söndag under hösten/vintern.

I mars 2019 kommer vi som vanligt ordna den årliga träffen där barnepilepsiteamet vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus informerar och svarar på frågor om aktuellt kring barn och epilepsi.

Har ni förslag på någon föreläsare att inbjuda en kväll i höst så är det möjligt att ordna. Därutöver är ni självklart alltid välkomna till allt övrigt i EP programmet. Ex kan Samtal om epilepsi med epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska vara intressant för er med lite äldre barn. Kristina är den sjuksköterska som finns med vid övergången från barnteamet till vuxenteamet.

Dag: Onsdag 19 september.

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6

Kontaktperson: Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, e-post mariella.e.olsson@gmail.com