Årsmöte

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar; det vill säga genomgång av vad vi har gjort under året, hur det ser ut med ekonomin, val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare, val av revisorer och valberedning, bjuds på fika – smörgås och kaffe.

Epilepsiföreningens vice ordförande docent och neurolog Lennart Persson informerar och samtalar kring aktuella frågor inom epilepsibehandlingen.

Tid: Onsdag 26 april 2017 kl 18:00- ca 20:00

Plats: Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6

Anmälan: Till årsmötet är förstås alla medlemmar välkomna! För att vi ska kunna planera fika – kaffe och smörgås – behöver vi veta hur många som kommer och därför är det bra om Du anmäler Dig till Mariella Olsson, telefon 0768-915949, mariella.e.olsson@gmail.com