Årsmöte i Epilepsiföreningen

Mötet startar med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas tillgängliga i föreningslokaler några dagar innan mötet. Föreningens externa revisor deltar och går tillsammans med kassören igenom föreningens ekonomiska läge.

Efter möter blir det fika och vår neurolog Lennart Persson tar upp aktuella frågor kring forskning och behandling av epilepsi och besvarar frågor om epilepsi från de närvarande.

Dag:               Måndag 29 april

Tid:                18.00 – ca 20.30

Plats:             Epilepsiföreningens lokal Slottsskogsgatan 6

Anmälan:       Mariella Olsson, tfn 0768-91 59 49, eller e-post: mariella.e.olsson@gmail.com